Länkar

Förening för Vakuumteknik och Materialvetenskap

Länkar till organisationer och företag med

inriktning på vakuumteknik.

 

* AVS

http://www.avs.org

Förening för vetenskap och teknologi

 

* AVS Buyers Guide

http://www.aip.org/avsguide/

 

* AVS recommended practices

http://www2.avs.org/divisions/vtd/recpractices.html

 

* IUVSTA

http://www.iuvsta.org

Internationell organisation för vakuum forskning.

 

* IUVSTA Educational Material

http://www.iuvsta.org/IUVSTA_Educational_Material.html

 

* NUTEK

http://www.nutek.se/

Verket för näringslivsutveckling.