Styrelse

Förening för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

Föreningens styrelse 2018

styrelse @ vakuumsallskapet.se

 

Lars Johansson, ordförande

Karlstads Universitet

ordf @ vakuumsallskapet.se

 

Lars Samuelson, vice ordförande

Lunds Universitet

 

Jonas Weissenrider, sekreterare

Kungliga Tekniska Högskolan

sekr @ vakuumsallskapet.se

 

Ulf Helmersson, kassör

Linköpings Universitet

kassor @ vakuumsallskapet.se

 

Thomas Engstedt

Nanovac AB

 

Lars Hellberg

Chalmers Tekniska Högskola

 

Anders Mikkelsen

Lunds Universitet

 

Pär Omling

Lunds Universitet

 

Heiner Linke

Lunds Universitet

 

Tomas Nyberg

Uppsala universitet

 

 

Revisorer

 

Kristian Flodström

Rowaco AB

 

Christer Bengtsson

Low2High Vacuum AB

 

Suppleant

Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola

 

Valnämnd

 

Nils Nordell

Ulf Jansson

 

IUVSTA-representanter

 

Rådsmedlem (Councillor):

Pär Omling, Lunds Universitet

 

Rådsmedlem suppleant (Alternate Councillor) :

Ulf Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan

 

Divisionsrepresentanter:

 

Applied Surface Science:

Edvin Lundgren, Lunds Universitet

 

Electronic Materials and Processing:

Lars-Erik Wernersson, Lunds Universitet

 

Nanometer Structures:

Magnus Borgström, Lunds Universitet

 

Plasma Science and Technique:

Ivan Maximov,  Lunds Universitet

 

Surface Engineering:

Ulf Helmersson, Linköpings Universitet

 

Surface Science:

Jonas Weissenrieder, Kungliga Tekniska Högskolan

 

Thin Films:

Ulf Jansson, Uppsala Universitet

 

Vacuum Science and Technology:

Per Eklund, Linköpings Universitet

 

Biointerfaces:

Kajsa Uvdal, Linköpings Universitet