Vakuumkurser


Förening för Vakuumteknik och Materialvetenskap


Vakuumkurser
Grundkursen i vakuumteknik


SVS arrangerar med jämna mellanrum en grundkurs i vakuumteknik.   Kursbok: ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS.