Vakuumkurser

Förening för Vakuumteknik och Materialvetenskap

Vakuumkurser

 

 

Grundkursen i vakuumteknik

SVS arrangerar med jämna mellanrum en grundkurs i vakuumteknik. Kursbok: ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS.