Vakuumkurser

Förening för Vakuumteknik och Materialvetenskap

Vakuumkurser

 

 

Grundkursen i vakuumteknik

SVS arrangerar med jämna mellanrum en grundkurs i vakuumteknik. Datum för nästa kurstillfälle är ännu inte klart. Upplysn: Lars.Brannholm@fysik.su.se. Kursbok: ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS.

 

Uppsala Universitet...

...ordnar en kurs under våren 2013: Vakuumteknik 8 hp. Kursen startar den 24 februari och går på kvartsfart tom maj. Två möten i Uppsala med föreläsningar, labbar och demonstrationer, 24 februari och 17 april. Resten går på distans i programmet PingPong med en lektion/vecka. Simulering av vakuumsystem med fritt tillgängliga program ingår. Registrera dig genom www.antagning.se. Anmälningskod UU-63039. Platsgaranti!

 

SP's kurser och temadagar.

Mätteknik på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, arrangerar kurser och temadagar om vakuumkteknik, tryckmätning, vakuummetrologi mm. Se: www.sp.se/sv/training/Sidor/default.aspx