Vakuumkurser

Förening för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

VakuumkurserGrundkursen i vakuumteknik

SVS arrangerar med jämna mellanrum en grundkurs i vakuumteknik.   Kursbok: ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS.