SMV

SÄLLSKAPET FÖR MATERIALVETENSKAP

OCH VAKUUMTEKNIK (SMV)

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik (SMV), före detta Svenska Vakuumsällskapet, är en ideell intresseorganisation för enskilda personer, institutioner och företag. Den riktar sig till personer som arbetar med vakuumfysik, materialvetenskap och vakuumteknologi inom forskning eller industri.

 ______________________________________________________________

Bli medlem!

Nu kan du registrera dig som medlem i SVS direkt här på nätet. För närvarande är det gratis att bli medlem för enskilda personer. Du registrerar dig under fliken "Bli Medlem"

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


Nyheter:

Årsmöte 2024 i Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik.


Årsmötet 2024 äger rum tisdag 27 maj 2024, kl. 11:00 online.


Alla medlemmar till vilka vi har aktuell e-postadress skall ha fått inbjudan med e-post innehållande dagordning samt instuktioner för hur man ansluter sig till mötet.

_____________________________________________________________

Årsmöte 2023 i Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik.


Årsmötet 2023 äger rum tisdag 20 juni 2023, kl. 10:00 online.


Alla medlemmar till vilka vi har aktuell e-postadress skall ha fått inbjudan med e-post innehållande dagordning samt instuktioner för hur man ansluter sig till mötet.

_____________________________________________________________

Årsmöte 2022 i Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik.


Årsmötet 2022 äger rum måndag 7 juni 2022, kl. 10.00 online.


Alla medlemmar till vilka vi har aktuell e-postadress skall ha fått inbjudan med e-post innehållande dagordning samt instuktioner för hur man ansluter sig till mötet.

_____________________________________________________________

Årsmöte 2021 i Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik.


Årsmötet 2021 äger rum måndag 14 juni 2021, kl. 13.00 online.


Alla medlemmar till vilka vi har aktuell e-postadress skall ha fått inbjudan med e-post innehållande dagordning samt instuktioner för hur man ansluter sig till mötet.

_____________________________________________________________

Note! Postponed to Novembet due to covid-19. Check website for updates!

Rendez-vous in Spring 2021 for EVC16 | Read online


First announcement

 

EVC is an international conference held every 3 years in Europe (every 2 years before 2018) which aims at gathering researchers from University, Industry and Technical Centers to present and discuss the current state of progress in the field of vacuum sciences and technologies.

_______________________________________________________________

Årsmöte 2020 i Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik.


Årsmötet 2020 äger rum måndag 15 juni 2020, kl. 17.00 online.


Alla medlemmar till vilka vi har aktuell e-postadress skall ha fått inbjudan med e-post innehållande dagordning samt instuktioner för hur man ansluter sig till mötet.

_______________________________________________________________

Namnbyte på sällskapet.


Det nya namnet på sällskapet är: Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik - SMV

Uppdatering av webplatsen för att avspegla detta sker under våren och sommaren 2020.

_______________________________________________________________

Årsmöte 2019 i Föreningen för Materialvetenskap och Vakuumteknik

Årsmötet 2018 äger rum tisdag den 2 juli 2019, kl. 17.00.

Adress:

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

Rum:

Live 1


Protokoll från årsmötet 2019 <- Klicka här

_______________________________________________________________

IVC 21 in Malmö, Sweden, July 1-5 July 2019:

On behalf of the Swedish Vacuum Society we are thrilled to invite you to attend the 21st International Vacuum Congress where advanced technology and materials research meet challenges in basic science as well as industrial applications.

 

IVC-21 will be held in Malmö in southern Sweden, a region internationally known for its strong research and industrial base in Material Science, Nano-science, Telecommunication and Life Science.

 

Malmö is located in the heart of the Greater Copenhagen Area and close to the Copenhagen International Airport which is only 20 min away from the conference site using the commuter train. Malmö is also located 10 min from Lund with its famous University and the large-scale facilities, the synchrotron source MAX IV and the European neutron spallation source ESS.

 

The IVC-21 will follow the tradition of previous IVC conferences with a broad programme, exhibitions and courses, but we will put a strong focus on Material Science, Nanotechnology and Science based on Large Scale Infrastructures.

 

We are looking forward to welcoming you to Malmö, Sweden July 1-5 2019!

 

IVC21.com.

_______________________________________________________________

Årsmöte 2018 i Föreningen för Materialvetenskap och Vakuumteknik

Årsmötet 2018 äger rum i Lund kl 13.00-15.00, 21 maj 2018.

Plats:

Lunds universitet

Fysiska institutionen

 Rum: Sigma (Q123A, Fasta tillståndets fysik),

Professorsgatan 1

Lund


Protokoll från årsmötet 2018 <- Klicka här

_______________________________________________________________

 

Årsmöte 2017 i Föreningen för Materialvetenskap och Vakuumteknik

Protokoll från årsmötet 2017 <- Klicka här

_______________________________________________________________

 

Årsmöte 2016 i Föreningen för Materialvetenskap och Vakuumteknik

Tid: 2016-06-20, kl. 10:00

 

Plats: Rum Q179 (“k space”)

Fasta tillståndets fysik

Lunds universitet

Professorsgatan 1

223 63 Lund

 

Mer information finns här:

http://www.ftf.lth.se/contact/contact-information/

 .

Dagordning:

• Öppnande av mötet och val av mötesordförande och sekreterare.

• Mötets stadgeenliga utlysande.

• Val av två rösträknare och en justeringsperson, jämte mötesordföranden.

• Upprop och justering av röstlängd.

• Styrelsens verksamhetsberättelse.

• Revisorernas berättelse.

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

• Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt årsavgiftens storlek för ordinarie och stödjande medlemmar.

• Rapport om facksektionernas och regionala arbetsgruppernas verksamhet.

• Eventuella stadgeändringar

• Val av styrelse

• Val av revisorer och revisorssuppleanter

• Val av valnämnd

• IVC 2019

• IUVSTA

• Övriga frågor

• Mötets avslutande

 

Välkommen

Styrelsen

 

Efter årsmötet startar ett seminarium med anledning av öppnandet av MAXIV.

 

Protokoll från årsmötet  2016 <- Klicka här! 

_______________________________________________________________

 

20th International Vacuum Congress (IVC-20), Korea from August 21 to 26, 2016.

Note! Deadline for abstracts  is moved to  Mars 31

IVC-20_CALL_FOR_ABSTRACTS_REMINDER.pdf

http://www.ivc20.com/index.php

2016-03-23

_______________________________________________________________

Protokoll från  årsmötet 2015

Protokoll Årsmöte 150422 .pdf

2016-03-14

 

Årsmöte 2015

Årsmöte och Workshop of the Swedish Society for Material Science and Vacuum Technology

22 April 2015, 15:15 – 17:30, Lund University, Annexet, Sölvegatan 20, Lund

15:15 - 15:50 "MAX IV Laboratory: Overview and Status", Jesper Andersen, MAX IV Laboratory, Lund, Sweden

15:50 - 16:25 "ESS – Building Today for the Science of Tomorrow", Sindra Petersson Årsköld, ESS, Lund, Sweden

16:40 Annual meeting of the Swedish Society for Material Science and Vacuum Technology (only for members, in Swedish)

2015-04-28

_______________________________________________________________

Workshop:

From Large Scale Vacuum System to

Vacuum Metrology

Uppsala 8-9 April 2014

 

(Click on picture for PDF version)

2014-03-20

_______________________________________________________________

Kurs i reaktiv sputtering:

SVS medlemmar är välkomna att delta i en kurs i reaktiv sputtering: "Fundamental aspects of reactive magnetron sputtering" som ges av Professor Diederik Depla, Ghent University, Belgium, den 11 och 12 december i Linköping. Mer information finns här.

2013-10-17

_______________________________________________________________

Fantastiska nyheter:

IVC 21 i juli 2019 på Malmö Live

 

Hej styrelsen!

I helgen avgjordes det på IUVSTAs "Executive Council Meeting" att vi får äran att anordna IVC 21 i juli 2019 på Malmö Live med implanerade besök i Lund på Max IV, ESS och Scandinavian Science Village. Sverige röstades fram i konkurrens med Italien, Indien och Pakistan.

 

Hälsningar

Lars Montelius

2013-09-11

_______________________________________________________________

Årsmöte 2013

Kallelse till Årsmöte i Svenska vakuumsällskapet

Tid: Måndagen den 10 juni kl: 13.00

Plats: Albanova, Stockholms universitet, Roslagsbacken 21, 106 91 Stockholm

Rum: A3:1003

 

Protokoll från årsmötet 2013