Verksamhet

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

SMV arrangerar konferenser, temadagar, workshopar, produktutställningar och kurser

Mer information. Se under flikarna "Arrangemang" och "Vakuumkurser".


SMV representerar Sverige i IUVSTA

(International Union of Vacuum Science Technique and Applications) som representerar forskningsområdena: elektroniska material, fusionsforskning, nanometerforskning, tunnfilmsforskning, tillämpad ytvetenskap, ytvetenskap, vakuummetallurgi samt vakuumvetenskap.
www.iuvsta.org