Länkar

Sällskapet för Vakuumteknik och Materialvetenskap

Länkar till organisationer och företag med

inriktning på vakuumteknik.


* AVS

http://www.avs.org

Förening för vetenskap och teknologi


* AVS Buyers Guide

http://www.aip.org/avsguide/


* AVS recommended practices

http://www2.avs.org/divisions/vtd/recpractices.html


* IUVSTA

http://www.iuvsta.org

Internationell organisation för vakuum forskning.


* IUVSTA Educational Material

http://www.iuvsta.org/IUVSTA_Educational_Material.html


* NUTEK

http://www.nutek.se/

Verket för näringslivsutveckling.