IUVSTA

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

SVS representerar Sverige i IUVSTA


(International Union of Vacuum Science Technique and Applications) Organisationen representerar följande forskningsområden: elektroniska material, fusionsforskning, nanometerforskning, tunnfilmsforskning, tillämpad ytvetenskap, ytvetenskap, vakuum-metallurgi samt vakuumvetenskap. Vakuumsällskapen i medlemsländerna arrangerar på uppdrag av IUVSTA workshopar och konferenser inom ovanst. områden, bl. a. följande konferensserier:


- ECOSS (europeiska ytvetenskapkonferensen. Arrangeras i samarbete med Europeiska Fysikersamfundet (EPS) Konferensen arrangerades i Malmö 2002.

- EVC (europeiska vakuumkonferensen) i Paris 2005.

- ICTF (internationella tunnfilmkonferensen) i Sverige 2005.

- IVC/ICSS (Internationella vauumkongressen/internationella ytfysikkonferensen), i Venedig juni 2004 samt i Stockholm med SVS som värd juli 2007.


Länk till IUVSTA’s hemsida www.iuvsta.org


Där hittar du en listor över kommande kurser och konferenser relaterade till vakuum.