Styrelse

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

Föreningens styrelse 2022

(OBS! Ta bort mellanslagen vid användning av  e-postadresserna nedan!)

styrelsen @ vakuumsallskapet.se

Ordförande:

Jonas Weissenrider

Kungliga Tekniska Högskolan

ordf @ vakuumsallskapet.se


Vice ordförande:

Lars Johansson

Karlstads Universitet


Sekreterare:

Tomas Nyberg

Uppsala universitet

sekr @ vakuumsallskapet.se


Kassör:

Per Eklund

Linköpings Universitet

kassor @ vakuumsallskapet.se


Ledamöter:

Thomas Engstedt

Nanovac AB

Lars Hellberg (webplatsansvarig):

Chalmers Tekniska Högskola

Pär Omling

Lunds Universitet

Jonas Johansson

Lunds Universitet

Kajsa Uvdal

Linköpings Universitet


Revisorer

 

Gustav Jönsson

RISE, Borås

Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola

Suppleanter:

Mats Göthelid

Kungliga Tekniska Högskolan

Erik Lewin

Uppsala Universitet


Valnämnd

 

Ulf Karlsson

Linköpings Universitet

Lars Westerberg

Uppsala Universitet


IUVSTA-representanter

 

Rådsmedlem (Councillor):

Pär Omling

Lunds Universitet

Rådsmedlem - suppleant (Alternate Councillor) :

Ulf Karlsson

Kungliga Tekniska Högskolan

Divisionsrepresentanter:

Applied Surface Science:

Johan Gustafson

Lunds Universitet

Electronic Materials and Processing:

Mattias Borg

Lunds Universitet

Nanometer Science:

Magnus Borgström

Lunds Universitet

Plasma Science and Technique:

Daniel Lundin

Université Paris Sud

Surface Engineering:

Ulf Helmersson

Linköpings Universitet

Surface Science:

Jonas Weissenrieder

Kungliga Tekniska Högskolan

Thin Films:

Tomas Nyberg

Uppsala Universitet

Vacuum Science and Technology:

Per Eklund

Linköpings Universitet

Biointerfaces:

Kajsa Uvdal

Linköpings Universitet