Styrelse


Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

Föreningens styrelse 2019

(OBS! Ta bort mellanslagen vid användning av  e-postadresserna nedan!)


styrelsen @ vakuumsallskapet.se

 

Ordförande:

Jonas Weissenrider

Kungliga Tekniska Högskolan

ordf @ vakuumsallskapet.se


Vice ordförande:

Lars Johansson

Karlstads Universitet


Sekreterare:

Tomas Nyberg

Uppsala universitet

sekr @ vakuumsallskapet.se


Kassör:

Per Eklund

Linköpings Universitet

kassor @ vakuumsallskapet.se


Ledamöter:


Thomas Engstedt

Nanovac AB

 

Lars Hellberg (webplatsansvarig)

Chalmers Tekniska Högskola


Pär Omling

Lunds Universitet

 

Jonas Johansson

Lunds Universitet

 

Henrik Öström

Stockholms Universitet

 

 

Revisorer

 

Gustav Jönsson

RISE, Borås

 

Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola

 

Suppleanter


Mats Göthelid

Kungliga Tekniska Högskolan


Erik Lewin

Uppsala Universitet

 

Valnämnd

 

Ulf Karlsson

Linköpings Universitet


Lars Westerberg

Uppsala Universitet

 

IUVSTA-representanter

 

Rådsmedlem (Councillor):

Pär Omling

Lunds Universitet

 

Rådsmedlem - suppleant (Alternate Councillor) :

Ulf Karlsson

Kungliga Tekniska Högskolan

 

Divisionsrepresentanter:

 

Applied Surface Science:

Johan Gustafson

Lunds Universitet

 

Electronic Materials and Processing:

Mattias Borg

Lunds Universitet

 

Nanometer Science:

Magnus Borgström

Lunds Universitet

 

Plasma Science and Technique:

Daniel Lundin

Université Paris Sud

 

Surface Engineering:

Ulf Helmersson

Linköpings Universitet

 

Surface Science:

Jonas Weissenrieder

Kungliga Tekniska Högskolan

 

Thin Films:

Tomas Nyberg

Uppsala Universitet

 

Vacuum Science and Technology:

Per Eklund

Linköpings Universitet

 

Biointerfaces:

Kajsa Uvdal

Linköpings Universitet