Vakuumkurser

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

VakuumkurserGrundkursen i vakuumteknik

SMV arrangerar för tillfället (2021) inga kurser i vakuumteknik. Däremot finns en utmärkt kursbok, ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS att köpa. Se annan plats på denna webplats för detaljer.