Vakuumkurser

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 

VakuumkurserGrundkursen i vakuumteknik

SMV arrangerar med jämna mellanrum en grundkurs i vakuumteknik.   Kursbok: ”Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik”, utgiven av SVS.