Bli medlem

Sällskapet för Materialvetenskap och Vakuumteknik 


Medlemsavgiften är faktiskt 0 kr personer, men är du inte redan medlem så måste du registrera dig genom att skicka följande information:


Förnamn:

Efternamn:

Företag/universitet/institut:

Institution/Avdelning:

Grupp:

Postadress:

Postnummer:

Stad:

Län:

Epostadress:


Till: medlemsregister@vakuumsallskapet.se


Firmor kan gå med som stödjande medlemmar för 1000 kr per år och får då 50 % rabatt på annonser i vår tidning Vakuum Nytt samt en länk från SVS hemsida till firmans hemsida.
Membership fee is free for individuals. For membership, please submit the following information:


First name:

Surname:

Affiliation/Company:

Department:

Group:

Postal address:

Zip code:

City:

E-mail address:


To: medlemsregister@vakuumsallskapet.se


Companies can join as supporting members for 1000 SEK per year and get 50% allowance when placing an ad in our magazine Vakuum Nytt including the possibility to place a link on the SVS homepage to the one of the company.